onderwerpen sociale zekerheid en arbeidsrecht

Sociale zekerheid en arbeidsrecht ingewikkeld en saai? Niet bij JWinfotainment.

Wie eenmaal een enthousiasmerende cursus, masterclass of presentatie van JWinfotainment over sociale zekerheid en arbeidsrecht heeft bijgewoond, leert én onthoudt.

Wilt u een eigen (incompany) bijeenkomst organiseren, dan kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u aan de orde wilt stellen. U kunt uw eigen thema aandragen of onderdelen van de onderstaande masterclasses of onderwerpen combineren.

JWinfotainment levert maatwerk en maakt graag een offerte die aansluit bij uw wensen qua inhoud, duur en aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

onderwerpen:

ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie

 • loondoorbetaling bij ziekte (WULbZ / VLZ)
 • Wet verbetering Poortwachter
 • re-integratieverplichting / -mogelijkheden
 • verantwoordelijkheidsverdeling werkgever / werknemer / arbodienstverlener
 • keuring UWV
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering WAO / WIA / Wajong
 • eigenrisicodragen ZW / WGA
 • subsidieregelingen / voorzieningen / premiekorting
 • verzuimbeleid
 • arbodienstverlening

arbeidsmarkt

 • arbeidsovereenkomst (bepaalde- / onbepaalde tijd, proeftijd, schakels en ketting)
 • concurrentiebeding / relatiebeding
 • flexibele arbeidsrelaties (oproepkrachten, ZZP’ers, uitzendkrachten)
 • verklaring arbeidsrelatie (VAR)
 • verzekeringsplicht
 • ontslag via de kantonrechter
 • ontslagprocedure UWV WERKbedrijf
 • ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellings- / beëindigingsovereenkomst)
 • afspiegelingsbeginsel
 • Werkloosheidswet

arbeidsvoorwaarden / Employee Benefits

 • Werkkostenregeling (basis en arbeidsrechtelijke consequenties)
 • Zorgverzekeringswet
 • Wet arbeid en zorg (Calamiteitenverlof, Zwangerschap en bevalling, Zorgverlof)
 • Arbeidstijdenwet
 • Wet aanpassing arbeidsduur

overige

 • Wet ketenaansprakelijkheid
 • Wet op de medische keuringen
 • volksverzekeringen AOW / Anw
 • Arbeidsomstandighedenwet


masterclasses (incompany en open inschrijving)