masterclass 'arbeidsongeschikt WIA/WAO/Wajong'

masterclass van 2 dagdelen, mogelijk op basis van open inschrijving of incompany

kosten open inschrijving: € 495,- pp (excl btw) inclusief werkboek, koffie/thee en lunch

De masterclass 'arbeidsongeschiktheid WIA/WAO/Wajong' kenmerkt zich door actuele informatie en entertainment, kleine groepen en veel ruimte voor interactie in een ontspannen sfeer.

boeiend, glashelder en alles behalve taai

Met behulp van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen maakt JWinfotainment de taaiste wet- en regelgeving op een boeiende en verrassende manier glashelder en alles behalve taai. U krijgt als het ware een kleurrijke kapstok aangeboden waar u alle opgedane kennis overzichtelijk aan op kunt hangen. Zodat lastige materie (be)grijpbaar wordt.kenmerkt zich door informatie en entertainment.

maatwerk

Wilt u een eigen (incompany) bijeenkomst organiseren, dan kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u aan de orde wilt stellen. U kunt kiezen uit het standaard aanbod maar u kunt ook uw eigen thema aandragen of onderdelen van de verschillende masterclasses combineren. JWinfotainment levert maatwerk en maakt graag een offerte die aansluit bij uw wensen qua inhoud, duur en aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

inhoud masterclass

De afgelopen jaren is het beleid rondom arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd.
De keuringseisen zijn aangescherpt en de ondergrens voor een arbeidsongeschiktheids-uitkering is verhoogd van 15% naar 35%. Het accent is verschoven van wat mensen niet meer kunnen (beperkingen) naar wat ze nog wel kunnen (mogelijkheden).
Door de premiedifferentiatie en het eigenrisicodragen is de uitkomst van de keuring van groot financieel belang geworden voor de werkgever. Te veel werkgevers worden eigenrisicodrager WGA omdat ze denken op de premie te kunnen besparen. Ze verzuimen echter hun preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid te optimaliseren.

Na het volgen van deze praktijkgerichte masterclass weet u hoe u met goede re-integratie-activiteiten geld kunt besparen en bent u op de hoogte van de werking van de WIA en de mogelijkheden en risico’s van het eigenrisicodragen WGA. Uiteraard behandelt JWinfotainment niet alleen de knelpunten maar de ook oplossingsrichtingen.

keuring UWV

 • rol verzekeringsarts
 • rol arbeidsdeskundige
 • arbeidsongeschiktheidspercentage

WIA / WAO

 • volledige arbeidsongeschikt
 • gedeeltelijk arbeidsongeschikt
 • geen recht op uitkering (WIA < 35% / WAO < 15% arbeidsongeschikt)
 • herziening uitkering

Wajong

 • recht / hoogte / duur

‘subsidie’-regelingen

 • no-risk-polis
 • premiekortingsregeling
 • voorzieningen werkgever / werknemer
 • loonkostensubsidie
 • loondispensatie

eigenrisicodragen WGA

 • voorwaarden
 • voor wie interessant
 • procedure
 • valkuilen

eigenrisicodragen ZW

 • voorwaarden
 • voor wie interessant
 • procedure