masterclass 'modernisering Ziektewet'

Ook dit jaar organiseert JWinfotainment op meerdere locaties Masterclasses 'Modernisering Ziektewet', die zich kenmerken door actuele informatie, kleine groepen en veel ruimte voor interactie in een ontspannen sfeer.


Op 2 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters aangenomen (wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken).

De wet wordt inmiddels Modernisering Ziektewet genoemd. Deze benaming is niet helemaal correct aangezien de wet ook grote consequenties heeft voor de WGA-premie (werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten).

Met deze wet wil de regering uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen.

Werkgevers betalen voortaan een hogere premie als er meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen. UWV beoordeelt na één jaar ziekte  of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten. Ook is (met ingang van 1 januari 2014) de hoogte en duur van de Ziektewetuitkering afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Verder is de maximale duur dat iemand een proefplaatsing bij een werkgever kan krijgen verlengd naar zes maanden.

programma

Aanleiding wetswijziging
- hoge instroom in WGA
- doelgroep

Consequenties vangnetter
- ZW-criterium
- arbeidsverledeneis

Consequenties werkgevers
- financiële prikkel ZW-/WGA-premie (op basis van instroomcijfers)
- 3 groep werkgevers (groot/middelgroot/klein)
- samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

overige wijzigingen
- uitbreiding proefplaatsing
- re-integratieverplichtingen

Eigenrisicodragen Ziektewet
- wat is eigenrisicodragen Ziektewet
- voor- en nadelen
- procedure

Eigenrisicodragen WGA
- wat is eigenrisicodragen WGA
- voor- en nadelen
- procedure
- terugkeer naar publieke stelsel


boeiend, glashelder en alles behalve saai

Een masterclass volgen bij JWinfotainment betekent actuele informatie en entertainment. Met behulp van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen maakt JWinfotainment de taaiste wet- en regelgeving op een boeiende en verrassende manier glashelder en alles behalve taai. U krijgt als het ware een kleurrijke kapstok aangeboden waar u alle opgedane kennis overzichtelijk aan op kunt hangen.
Zodat lastige materie (be)grijpbaar wordt.


data open inschrijving masterclasses

 

     

 

Mocht u belangstelling hebben voor deze masterclass maar zit er geen geschikte datum of locatie bij, neem dan contact op met JWinfotainment.
Ook incompany mogelijk.

groepsgrootte
tijd
locatie
kosten

maximaal 10 personen
09.00-12.30 / 13.00-16.30 / 19.00 - 22.30 uur (zie data)
Exacte locatie volgt later
€ 275,- pp (excl btw) per dagdeel
inclusief werkboek, koffie/thee


aanmelden

Aanmelden kan door het per email doorgeven van uw naam, telefoonnummer, organisatie, functie en factuuradres, alsook de gewenste cursusdatum en plaats aan info@jwinfotainment.nl.
Door het inschrijven gaat u akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden.


maatwerk

Wilt u een eigen of (incompany) bijeenkomst organiseren, dan kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u aan de orde wilt stellen. U kunt kiezen uit het standaard aanbod maar u kunt ook uw eigen thema aandragen of onderdelen van de verschillende masterclasses combineren. JWinfotainment levert maatwerk en maakt graag een offerte die aansluit bij uw wensen qua inhoud, duur en aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.