masterclass 'ontslag'

Masterclass van 1 dag, mogelijk op basis van open inschrijving of incompany.

Kosten open inschrijving: € 475,- pp (excl btw) inclusief werkboek, koffie/thee, lunch.

De masterclass 'ontslag' kenmerkt zich door actuele informatie en entertainment, kleine groepen en veel ruimte voor interactie in een ontspannen sfeer.

boeiend, glashelder en alles behalve taai

Met behulp van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen maakt JWinfotainment de taaiste wet- en regelgeving op een boeiende en verrassende manier glashelder en alles behalve taai. U krijgt als het ware een kleurrijke kapstok aangeboden waar u alle opgedane kennis overzichtelijk aan op kunt hangen. Zodat lastige materie (be)grijpbaar wordt.

maatwerk

Wilt u een eigen bijeenkomst of (incompany) cursus organiseren, dan kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u aan de orde wilt stellen. U kunt kiezen uit het standaard aanbod maar u kunt ook uw eigen thema aandragen of onderdelen van de verschillende masterclasses combineren, zoals bijvoorbeeld de masterclass 'arbeidsrecht' die bestaat uit 'ontslag' en '(flexible) arbeidsrelaties'.
JWinfotainment levert maatwerk en maakt graag een offerte die aansluit bij uw wensen qua inhoud, duur en aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact op met JWinfotainment om de mogelijkheden te bespreken.

inhoud masterclass 'ontslag'

Inclusief wijzigingsvoorstellen 1 juli 2015;
verdeling ontslagtaken UWV-kantonrechter / afschaffen kantonrechtersformule / invoeren transitievergoeding / etc.

Na het volgen van de masterclass 'ontslag' bent u (nog) beter op de hoogte van de wettelijke (on)mogelijkheden rondom ontslag en weet u wat de kantonrechter of UWV van u verwacht voordat zij overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst respectievelijk verlenen van een ontslagvergunning.

vormen van ontslag

 • kantonrechtersprocedure
 • ontslagprocedure UWV WERKbedrijf
 • wederzijds goedvinden

ontslaggronden

 • bedrijfseconomische redenen (+ afspiegelingsbeginsel)
 • verstoorde arbeidsrelatie
 • disfunctioneren
 • verwijtbaar handelen of nalaten
 • verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie
 • langdurige arbeidsongeschiktheid (+ deeltijdontslag)
 • veelvuldig ziekteverzuim

persoonlijke levenssfeer

 • tatoeage
 • piercing
 • haardracht
 • overgewicht
 • roken
 • social media

dossieropbouw

 • waarom dossieropbouw
 • wettelijke bewaartermijnen
 • NVP-Sollicitatiecode
 • hoe 'dik' moet het dossier zijn?

ontslagvergoeding

 • kantonrechtersformule
 • kennelijk onredelijk ontslag

collectief ontslag

 • Wet Melding Collectief Ontslag
 • Faillissement
 • Overgang van Onderneming