masterclass 'beter worden van ziekteverzuim'

Ook dit jaar organiseert JWinfotainment op meerdere locaties masterclasses, die zich kenmerken door actuele informatie, kleine groepen en veel ruimte voor interactie en een ontspannen sfeer.

In de masterclass 'beter worden van ziekteverzuim' staat re-integratie centraal. Een goed verzuim- en re-integratiebeleid zal bijdragen aan het verkorten van de verzuimduur en elk bedrijf veel geld besparen. U leert gerichter om te gaan met de ingewikkelde regels en procedures. Hierdoor bent u beter in staat in uw eigen organisatie invulling te geven aan de wettelijke taken rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Met behulp van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen maakt JWinfotainment de taaiste wet- en regelgeving op een boeiende en verrassende manier glashelder en alles behalve taai. U krijgt als het ware een kleurrijke kapstok aangeboden waar u alle opgedane kennis overzichtelijk aan op kunt hangen. Zodat lastige materie (be)grijpbaar wordt.

ONDERWERPEN:

loondoorbetaling bij ziekte

 • 104 weken 70%-100%
 • wachtdagen
 • geen recht
 • controle / verzuimbegeleiding

Wet verbetering poortwachter

 • probleemanalyse
 • plan van aanpak
 • taken / verantwoordelijkheden werkgever en werknemer
 • taken / verantwoordelijkheden bedrijfsarts
 • wat mag u verlangen van de bedrijfsarts
 • rol arbeidsdeskundige
 • rol UWV
 • regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar
 • medewerkers met tijdelijk dienstverband / einde dienstbetrekking

Ziektewet

 • doelgroep
 • ziekmeldingsprocedure UWV

re-integratie

 • passende arbeid
 • stimuleringsmaatregelen
 • deskundigenoordeel UWV
 • re-integratie verslag
 • arbeidstherapeutisch werken
 • detachering

beoordeling re-integratie-inspanningen

 • beleidsregels beoordelingskader Poortwachter
 • loonsanctie
 • veel voorkomende tekortkomingen
 • sanctiebeoordeling werknemer
 • bezwaar en beroep UWV-beslissing

vakantie

 • ziek en vakantie (recht)
 • opbouw vakantiedagen tijdens ziekte
 • opname vakantiedagen tijdens ziekte

ontslag

 • na 2 jaar ziekte
 • verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie
 • deeltijdontslag
 • wel/geen nieuwe arbeidsovereenkomst

subsidies

 • artikel 29b Ziektewet (vangnet)
 • premiekorting
 • voorzieningen

WIA

 • keuring UWV
 • recht / hoogte / duur / soort uitkering (beperkt)

 


data open inschrijving masterclass

 
 

 

Mocht u belangstelling hebben voor deze masterclass maar zit er geen geschikte datum of locatie bij, neem dan contact op met JWinfotainment.
Ook incompany mogelijk.

   
groepsgrootte
tijd

locatie
kosten
maximaal 10 personen
09.00 - 17.00 uur
exacte locatie volgt later
€ 475,- pp (excl btw)
inclusief werkboek, koffie/thee, lunch en borrel


aanmelden

Aanmelden kan door het per email doorgeven van uw naam, telefoonnummer, organisatie, functie en factuuradres, alsook de gewenste cursusdatum en plaats aan info@jwinfotainment.nl.
Door het inschrijven gaat u akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden.


maatwerk

Wilt u een eigen bijeenkomst of (incompany) cursus organiseren, dan kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u aan de orde wilt stellen. U kunt kiezen uit het standaard aanbod maar u kunt ook uw eigen thema aandragen of onderdelen van de verschillende masterclasses combineren. JWinfotainment levert maatwerk en maakt graag een offerte die aansluit bij uw wensen qua inhoud, duur en aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.