masterclass 'sociale zekerheid/arbeidsrecht' (basis)

Jo Weerts Kluwer foto Schols fotografiemasterclass van 2 dagdelen, mogelijk op basis van open inschrijving of incompany

kosten open inschrijving: € 495,- pp (excl btw) inclusief werkboek, koffie/thee en lunch

De masterclass kenmerkt zich door actuele informatie en entertainment, kleine groepen en veel ruimte voor interactie in een ontspannen sfeer.


boeiend, glashelder en alles behalve taai

Met behulp van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen maakt JWinfotainment de taaiste wet- en regelgeving op een boeiende en verrassende manier glashelder en alles behalve taai. U krijgt als het ware een kleurrijke kapstok aangeboden waar u alle opgedane kennis overzichtelijk aan op kunt hangen. Zodat lastige materie (be)grijpbaar wordt.

maatwerk

Wilt u een eigen (incompany) bijeenkomst organiseren, dan kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u aan de orde wilt stellen. U kunt kiezen uit het standaard aanbod maar u kunt ook uw eigen thema aandragen of onderdelen van de verschillende masterclasses combineren. Zie ook de masterclass 'arbeidsrecht' over (flexibele) arbeidsrelaties en ontslag. JWinfotainment levert maatwerk en maakt graag een offerte die aansluit bij uw wensen qua inhoud, duur en aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

inhoud masterclass

Iedere dag komen we in aanraking met sociale zekerheid en arbeidsrecht. Is het niet door Kinderbijslag, AOW, Werkloosheidswet of arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan wel door de spelregels rondom een arbeidsovereenkomst, vakantiedagen of loondoorbetaling bij ziekte. Na het volgen van deze praktijkgerichte masterclass bent u op de hoogte van de basisregels en kent u de relatie tussen de diverse wet- en regelgeving en wat dit voor u betekent. Want wie de spelregels kent, komt niet buiten spel te staan.

Organisatie sociale zekerheid in Nederland

 • volksverzekeringen
 • werknemersverzekeringen
 • voorzieningen
 • uitvoerders

Werk

 • arbeidsovereenkomst
 • flexibele arbeid
 • minimumloon / minimum vakantiebijslag
 • aanstellingskeuring (Wet Medische Keuringen)
 • vakantie / verlof

Arbeidsongeschikt

 • Ziektewet (ZW)
 • Wet verbetering poortwachter / re-integratie
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)

Werkloos

 • ontslag
 • Werkloosheidswet (WW)

Vangnet

 • Wet werk en bijstand (WWB)
 • Toeslagenwet (TW)

Ziektekosten

 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 • Zorgverzekeringswet

Pensioen

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)

Overige wetgeving

 • .....