masterclass 'arbeidsrelaties/verzekeringsplicht'

Masterclass van 1 dag, mogelijk op basis van open inschrijving of incompany

kosten open inschrijving: € 475,- pp (excl btw) inclusief werkboek, koffie/thee, lunch.

De masterclass (flexibele) arbeidsrelaties / verzekeringsplicht' kenmerkt zich door actuele informatie en entertainment, kleine groepen en veel ruimte voor interactie in een ontspannen sfeer.

boeiend, glashelder en alle behalve taai

Met behulp van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen maakt JWinfotainment de taaiste wet- en regelgeving op een boeiende en verrassende manier glashelder en alles behalve taai. U krijgt als het ware een kleurrijke kapstok aangeboden waar u alle opgedane kennis overzichtelijk aan op kunt hangen. Zodat lastige materie (be)grijpbaar wordt.

maatwerk

Wilt u een eigen (incompany) bijeenkomst organiseren, dan kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u aan de orde wilt stellen. U kunt kiezen uit het standaard aanbod maar u kunt ook uw eigen thema aandragen of onderdelen van de verschillende masterclasses combineren, zoals bijvoorbeeld de masterclass 'arbeidsrecht' die bestaat uit 'ontslag' en '(flexible) arbeidsrelaties'.
JWinfotainment levert maatwerk en maakt graag een offerte die aansluit bij uw wensen qua inhoud, duur en aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

inhoud masterclass

Inclusief wijzigingsvoorstellen 1 juli 2014 (3-3-3 wordt 3-2-6, aanzegtermijn, geen proeftijd bij korte contracten, geen concurrentiebeding bij tijdelijke contracten, etc.)

Iedere werknemer heeft een arbeidsverhouding. Meestal is dit een arbeidsovereenkomst. Hierin staan de afspraken die werkgever en werknemer over het werk maken.
Ook bij flexibele arbeid is er vaak sprake van een arbeidsovereenkomst. Kenmerk van flexibele arbeid is dat het aantal te werken uren niet vast ligt. Bijvoorbeeld bij de afspraak dat de werknemer pas komt werken na een oproep (oproepkracht). Soms is er sprake van af en toe een paar uur werk, soms van hele dagen. In de wet zijn regels vastgelegd over de rechten van zogenoemde flexwerkers. De regels zijn echter zo complex (en soms ook ongewenst) dat werkgevers vaak ten onrechte denken dat ze het goed hebben geregeld en uiteindelijk met grote financiele gevolgen worden geconfronteerd.

Tijdens deze masterclass leert u de (on)mogelijkheden van een arbeidsovereenkomst en weet u hoe u de financiele consequenties kunt vermijden.

Vormen van arbeidsrelaties

 • arbeidsovereenkomst
 • aanneming van werk
 • opdrachtovereenkomst / dienstenovereenkomst

Flexibele arbeidsrelaties

 • bepaalde tijd (inclusief schakels een kettingen)
 • oproepkrachten
 • min-maxcontract
 • uitgestelde prestatieplicht
 • uitzendkrachten
 • payrolcontracten
 • detachering

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

 • vormen
 • voorwaarden
 • administratieve verplichtingen

Bijzondere bedingen

 • proeftijdbeding
 • concurrentiebeding
 • relatiebeding

Verzekerings- en premieplicht

 • volksverzekeringen
 • werknemersverzekeringen