masterclass 'vakantiewetgeving en verlofregelingen'

Ook dit jaar organiseert JWinfotainment op meerdere locaties Masterclasses, die zich kenmerken door actuele informatie, kleine groepen, veel ruimte voor interactie en een ontspannen sfeer.

Sinds 1 januari 2012 geldt in Nederland een gewijzigde vakantiewetgeving.
De vervaltermijn van vakantiedagen is verkort. De opbouw/opname van vakantie bij ziekte/arbeidsongeschiktheid wordt gelijkgetrokken aan niet-zieke werknemers.

Werknemers mogen op basis van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) gebruik maken van verschillende verlofregelingen. In de cao kunnen afwijkende regels zijn vastgelegd.

De Wet flexibel werken geeft werknemers het recht om bij hun werkgever een verzoek in te dienen voor flexibele werktijden, meer of minder uren werken of een andere arbeidsplaats (bijvoorbeeld thuiswerken).

Per 1 januari 2015 is een groot aantal regels in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur geschrapt. Daardoor kunnen werkgever en werknemer flexibeler gebruik maken van verlofmogelijkheden en het aanpassen van arbeidstijden.

nirpa 83 NIRPA PE-punten (permanente educatie)


vakantiewetgeving

 • minimumvakantiedagen / bovenwettelijke vakantiedagen
 • opbouw tijdens ziekte (wetgeving 2012)
 • opname tijdens ziekte (wetgeving 2012)
 • vervaltermijn (wetgeving 2012)
 • feestdagen

verlofregelingen (wetgeving 2015 / voorstellen 2018-2019)

 • zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • kraamverlof
 • calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof
 • ouderschapsverlof
 • kortdurend /langdurend zorgverlof
 • adoptieverlof
 • bijzonder/buitengewoon verlof
 • onbetaald verlof

flexibel werken (wetgeving 2016)

 • voorwaarden voor meer of minder werken
 • flexibele werktijden
 • andere arbeidsplaats

 

boeiend, glashelder en alles behalve saai

Een masterclass volgen bij JWinfotainment betekent actuele informatie en entertainment. Met behulp van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen maakt JWinfotainment de taaiste wet- en regelgeving op een boeiende en verrassende manier glashelder en alles behalve taai.
U krijgt als het ware een kleurrijke kapstok aangeboden waar u alle opgedane kennis overzichtelijk aan op kunt hangen. Zodat lastige materie (be)grijpbaar wordt.

data open inschrijving masterclass

 

     

 

Mocht u belangstelling hebben voor deze masterclass maar zit er geen geschikte datum of locatie bij, neem dan contact op met JWinfotainment.
Ook incompany mogelijk.

 
groepsgrootte
tijd
locatie
kosten
maximaal 15 personen
09.00 - 16.15 uur
exacte locatie volgt later
€ 395,- pp (excl btw)
inclusief werkboek, koffie/thee en lunch


aanmelden

Aanmelden kan door het per email doorgeven van uw naam, telefoonnummer, organisatie, functie en factuuradres, alsook de gewenste cursusdatum en plaats aan info@jwinfotainment.nl.
Door het inschrijven gaat u akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden.

maatwerk

Wilt u een eigen of (incompany)bijeenkomst organiseren, dan kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u aan de orde wilt stellen. U kunt kiezen uit het standaard aanbod maar u kunt ook uw eigen thema aandragen of onderdelen van de verschillende masterclasses combineren. JWinfotainment levert maatwerk en maakt graag een offerte die aansluit bij uw wensen qua inhoud, duur en aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.