links

Hier volgen een aantal interessante sites die direct of indirect met Sociale Zekerheidswetgeving te maken hebben.

Daarnaast treft u links aan naar organisaties die arbeidsongeschikten en werkzoekenden informeren over actuele zaken rondom de uitkeringssituatie en over de terugkeer naar werk.

TQL the question library
Snel de juiste antwoorden op al uw zakelijke vragen omtrent sociale zekerheid en arbeidsrecht.

SZW
De taak van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is: het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid.

UWV
UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken van mogelijkheden om terug te keren op de arbeidsmarkt.

werk.nl
Werk.nl is een site van Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Alles wat u moet weten op weg naar werk: solliciteren, kans op werk, informatie over beroepen, opleidingen, cursussen, werken in het buitenland en uw rechten. 

SER
De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarnaast is de SER belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken.

ARBOportaal
Site van het Arbo Platform Nederland: hét startpunt voor alle kennis over arbeidsomstandigheden.

RIE
Kent u alle risico’s? Ook die voor uw personeel en uw materieel? Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken. De RI&E is niet ingewikkeld. WEL VERPLICHT voor iedere ondernemer met personeel.

eerstehulpbijwerk
EHBW.nl is in het leven geroepen om de weg te wijzen bij de zoektocht naar de juiste informatie. Met de zoekfunctie op deze website kun je zoeken in 200 websites, afkomstig van zo'n 100 instanties: ministeries, vakbonden, werkgeversverenigingen, patientenverenigingen, CWI, UWV en grote particuliere sites. Dagelijks worden de relevante delen van deze websites door de zoekmachine van EHBW.nl bezocht en wordt de gevonden informatie opgeslagen.

BBVZ
Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg is deskundig op het gebied van vraaggestuurde zorg- en dienstverlening. Zij verbinden ervaringsdeskundigheid van klanten met kennis en kwaliteiten van professionele dienstverleners.

WMO Adviesgroep
De WMO Adviesgroep bundelt kennis over cliëntenorganisaties en het burgerperspectief, gemeenten, verzekeraars en aanbieders, zorgloketten en indicering en – geïntegreerd - de proces- en implementatiekant.

STECR
STECR is een belangrijk nationaal kenniscentrum op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie. Het platform Reïntegratie is een initiatief van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) en het ministerie van SZW.