masterclass AVG - persoonsgegevens en privacy

JWinfotainment organiseert op meerdere locaties masterclasses 'persoonsgegevens en privacy', die zich kenmerken door actuele informatie, kleine groepen, veel ruimte voor interactie in een ontspannen sfeer.

Met behulp van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen maakt JWinfotainment de taaiste wet- en regelgeving op een boeiende en verrassende manier glashelder en alles behalve taai. U krijgt als het ware een kleurrijke kapstok aangeboden waar u alle opgedane kennis overzichtelijk aan op kunt hangen. Zodat lastige materie (be)grijpbaar wordt. De groepen bestaan uit maximaal 15 deelnemers

Volgens de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) is een persoonsgegeven elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Bescherming van deze persoonsgegevens (het recht op privacy) is een wettelijk recht.
De AVG is met ingang van 25 mei 2018 voor iedere organisatie (werkgever, vereniging, stichting, school, webwinkel, etc.) van toepassing


Tijdens de workshop krijgt u antwoorden op onder andere de vragen:

 • Wat regelt de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)?
 • Wie is de verantwoordelijke en wie de betrokkene bij het verwerken van persoonsgegevens?
 • Hoe lang een werkgever gegevens van een werknemer bewaren?
 • Hoe lang mag een organisatie sollicitatiegegevens bewaren?
 • Mogen er camerabeelden worden gemaakt en hoe lang mogen deze beelden worden bewaard?
 • Onder welke voorwaarden mag een werkgever persoonsgegevens verstrekken aan een 3e partij?
 • Wat betekent de meldplicht datalekken voor mij als organisatie?
 • •welke verplichtingen gelden er voor organisaties?
 • welke rechten hebben betrokkenen?
 • wanneer mag ik persoonsgegevens verwerken?
 • wat moet ik aan een nieuwe werknemer mededelen?
 • wanneer moet ik een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden?
 • wat is het recht op dataportabiliteit?
 • Is de maximale boete echt € 20.000.000 euro?


data open inschrijving masterclass 2021

       

 

Mocht u belangstelling hebben voor deze masterclass maar zit er geen geschikte datum of locatie bij, neem dan contact op met JWinfotainment.
Ook incompany mogelijk.

groepsgrootte maximaal 15 personen
tijd 09.00 - 12.30 uur of 13.00 - 16.30 uur
locatie webinar
kosten € 250,- pp (excl btw) per dagdeel ochtend / middag
   

aanmelden

Aanmelden kan door het per email doorgeven van uw naam, telefoonnummer, organisatie, functie en factuuradres, alsook de gewenste cursusdatum en plaats aan info@jwinfotainment.nl.
Door het inschrijven gaat u akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden.

maatwerk

Wilt u een eigen bijeenkomst of (incompany) cursus organiseren, dan kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u aan de orde wilt stellen. U kunt kiezen uit het standaard aanbod maar u kunt ook uw eigen thema aandragen of onderdelen van de verschillende masterclasses combineren. JWinfotainment levert maatwerk en maakt graag een offerte die aansluit bij uw wensen qua inhoud, duur en aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.