masterclass arbo/privacy/re-integratie

JWinfotainment organiseert op meerdere locaties masterclasses arbo/privacy/re-integratie, die zich kenmerken door actuele informatie, kleine groepen, veel ruimte voor interactie in een ontspannen sfeer.

Om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid, is de Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017 veranderd. Zo heeft iedere werknemer directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, mag de bedrijfsarts iedere werkplek bezoeken en moeten afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een wettelijk verplicht ‘basiscontract arbodienstverlening’.

 

Privacy werknemer. Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen gegevens over hen uit. De belangrijkste betrokken partijen zijn de zieke werknemer zelf, de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar. Zieke werknemers hebben recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken.

Europese privacywetgeving
Per 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De AVG zorgt onder meer voor: versterking en uitbreiding van privacyrechten; meer verantwoordelijkheden voor organisaties; dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen. De AVG heeft grote consequenties voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt.

De werkwijzer Poortwachter is de opvolger van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’ voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV. Naast actualisering van de vorige werkwijzer, wordt ook voorzien in meer handvatten bij de inzet van het 2e Spoor en nadere uitleg gegeven over bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen.
De nieuwe werkwijzer heeft primair een interne functie, maar is uiteraard een handige informatiebron voor iedereen die bezig is met ziekteverzuim en re-integratie.

boeiend, glashelder en alles behalve taai

Met behulp van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen maakt JWinfotainment de taaiste wet- en regelgeving op een boeiende en verrassende manier glashelder en alles behalve taai. U krijgt als het ware een kleurrijke kapstok aangeboden waar u alle opgedane kennis overzichtelijk aan op kunt hangen. Zodat lastige materie (be)grijpbaar wordt.

inhoud masterclass Arbo/Privacy/Re-integratie

 

Arbeidsomstandighedenwet (1 juli 2017)

 • huidige wettelijke verplichting (o.a. verzuimbegeleiding/risico-inventarisatie en -evaluatie)
 • nieuwe wettelijke verplichtingen (o.a. vrije toegang tot bedrijfsarts/verbetering positie preventiemedewerker/second opinion)
 • wettelijk verplicht basiscontract
 • boete Inspectie SZW
 • stappenplan

Beleidsregels privacy zieke werknemers (Autoriteit Persoonsgegevens)

 • aanstellingskeuring
 • registratie bij ziekmelding
 • probleemanalyse
 • verzuimsystemen
 • verzuimverzekering
 • bewaartermijnen
 • bestuurlijke boete

Europese privacywetgeving (AVG)

 • voorwaarden voor organisaties om geldige toestemming te krijgen om persoonsgegevens te verwerken
 • recht om organisatie te vragen persoonsgegevens te verwijderen
 • recht op dataportabiliteit
 • documentatieplicht
 • verplicht privacy impact assessment (PIA) uit te voeren
 • verplicht functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen
 • meldplicht datalekken

Werkwijzer Poortwachter (UWV, maart 2017)

 • wettelijk kader en regelingen
 • procesgang 1e en 2e ziektejaar
 • re-integratie
 • verlengde loondoorbetalingsverplichting
 • toetsing re-integratie-inspanningen door UWV

 

data open inschrijving masterclasses

 
       

 

Mocht u belangstelling hebben voor deze masterclass maar zit er geen geschikte datum of locatie bij, neem dan contact op met JWinfotainment. Ook incompany mogelijk

groepsgrootte
tijd

locatie
kosten
maximaal 15 personen
09.30 - 16.15 uur
exacte locatie volgt later of webinar
€ 395,- pp (excl btw)
inclusief werkboek, koffie/thee, lunch en certificaat


aanmelden

Aanmelden kan door het per email doorgeven van uw naam, telefoonnummer, organisatie, functie en factuuradres, alsook de gewenste cursusdatum en plaats aan info@jwinfotainment.nl.
Door het inschrijven gaat u akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden.


maatwerk

Wilt u een eigen bijeenkomst of (incompany) cursus organiseren, dan kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u aan de orde wilt stellen. U kunt kiezen uit het standaard aanbod maar u kunt ook uw eigen thema aandragen of onderdelen van de verschillende masterclasses combineren. JWinfotainment levert maatwerk en maakt graag een offerte die aansluit bij uw wensen qua inhoud, duur en aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.