masterclass 'arbeidsrelaties/ontslag/vergoedingen'

Ook dit jaar organiseert JWinfotainment op meerdere locaties masterclasses 'arbeidsrecht' (arbeidsrelaties, ontslag en vergoedingen), die zich kenmerken door actuele informatie, kleine groepen, veel ruimte voor interactie in een ontspannen sfeer.

Met behulp van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen maakt JWinfotainment de taaiste wet- en regelgeving op een boeiende en verrassende manier glashelder en alles behalve taai. U krijgt als het ware een kleurrijke kapstok aangeboden waar u alle opgedane kennis overzichtelijk aan op kunt hangen. Zodat lastige materie (be)grijpbaar wordt. De groepen bestaan uit maximaal 12 deelnemers

 

wijzigingen Wet werk en zekerheid / VAR-DBA
nieuwe ketenregeling 3-2-6 /aanzegtermijn / geen proeftijd bij korte contracten / geen concurrentiebeding bij tijdelijke contracten / verdeling ontslagtaken UWV-kantonrechter / transitievergoeding / billijke vergoeding / jurisprudentie / modelovereenkomsten 1 mei 2016 (opvolger VAR) etc.


ARBEIDSRELATIES

arbeidsovereenkomst

 • bepaalde tijd/onbepaalde tijd
 • opeenvolgende arbeidsovereenkomsten (ketenregeling)
 • proeftijdbeding
 • verzekeringsplicht
 • concurrentiebeding /relatiebeding
 • aanzegtermijn

VAR-DBA

 • overeenkomst van opdracht
 • modelovereenkomsten 1 mei 2016
 • arbeidsrechtelijke consequenties
 • fiscale consequenties
 • sociale verzekering consequenties
 • alternatieven

flexibele arbeidsrelaties

 • uitzendkrachten
 • pay-roll (gewijzigde ontslagregels)
 • oproepcontracten


ONTSLAG / VERGOEDINGEN

wederzijds goedvinden

 • vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst
 • bedenktermijn

opzegging

 • schriftelijke instemming
 • bedenktermijn

UWV

 • bedrijfseconomisch
 • langdurig ziek
 • procedure
 • opzegverboden

kantonrechter

 • frequent ziekteverzuim
 • disfunctioneren
 • verwijtbaar handelen of nalaten
 • ernstig gewetensbezwaar
 • verstoorde arbeidsverhouding
 • andere reden
 • procedure

transitievergoeding

 • recht
 • berekening
 • kosten in mindering
 • seizoenwerkers
 • overgangsrecht

billijke vergoeding

 • voorwaarden


data open inschrijving masterclass

     

 

Mocht u belangstelling hebben voor deze masterclass maar zit er geen geschikte datum of locatie bij, neem dan contact op met JWinfotainment.
Ook incompany mogelijk.

 

groepsgrootte maximaal 15 personen
tijd 09.30 - 16.00 uur
locatie exacte locatie volgt later of webinar
kosten € 395,- pp (excl btw) per dag
  inclusief werkboek, koffie/thee, lunch en borrel

aanmelden

Aanmelden kan door het per email doorgeven van uw naam, telefoonnummer, organisatie, functie en factuuradres, alsook de gewenste cursusdatum en plaats aan info@jwinfotainment.nl.
Door het inschrijven gaat u akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden.

maatwerk

Wilt u een eigen bijeenkomst of (incompany) cursus organiseren, dan kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u aan de orde wilt stellen. U kunt kiezen uit het standaard aanbod maar u kunt ook uw eigen thema aandragen of onderdelen van de verschillende masterclasses combineren. JWinfotainment levert maatwerk en maakt graag een offerte die aansluit bij uw wensen qua inhoud, duur en aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.